Защо Timber?

TimberB2B - платформата за бизнескомуникация в мебелния бранш

Нашата цел

Нова интернетбазирана платформа за споделяне на активи между бизнеспартньори (В2В) – производители и търговци на мебели и изделия от дървесина.

Защо Timber?

timer1
timer5

Кой може да ползва системата?

Нашите партньори