Продава се търговска фирма

Описание

Търговска фирма
Предмет на дейност:
– Продажба на машини за коване на кламери, игли и пирони и консумативи за тях.
– Ремонт на продадените от фирмата на машини и продажба на резервни части.
– Ластични колани и пружини за мека мебел от Италия и Германия
– Продажба на оформящи и формиращи материали на фирма ОКЕ – Германия.
– Машини, лепила и други материали и аксесоари за тапицерия.
Налични активи – Магазин, офис, складове и ремонта работилница около 500 кв.м.
Превозни средства – голям бус, два лекотоварни автомобила и мотокар.
Фирмата работи на печалба и няма запори, задължения и кредити.
Персонал – 8 човека.

Категории