Организация и управление на производствени процеси

ID: 8714
Активна Активна повече от 3 м.
Активна до 07.06.2025

Описание

В рамките на своя дългогодишен опит в сертифицирането и управленското консултиране ние разработваме и предлагаме на нашите клиенти печеливши решения в областта на:

– въвеждане на системи за управление на качеството и околната среда – FSC®-CoC, ISO-9001/14001 и сродни;
– системи за оптимизация на разходите за труд и организация и оптимизация на производството – Lean production и REFA;
– пазарни проучвания в страната и чужбина.
Ние разчитаме на изграждането на гъвкави висококвалифицирани екипи от експерти, съчетаващи икономически знания и ноу-хау, технически познания в различни браншове и постоянно повишаваща се квалификация по национални и международни програми. Експертите ни владеят много добре най-малко два чужди езика и съчетават международния си опит с отличното познаване на проблемите и възможностите на българския пазар.

Категории