Обучение на тема „ПРОИЗВОДСТВО ОТ СВЕТОВНА КЛАСА“

Описание

• Ако изпълнението на поръчките закъснява.
• Ако производителността на труда е ниска за сметка на излишни движения, кръстосани потоци и пр.
• Ако имате голям обем незавършено производство, ангажиращо много средства.
• Ако искате да се справите с хаоса и мръсотията по работните места.
• Ако има недобра комуникация между производство, планиране, логистика и това затруднява потока на материалите и поръчките.
• Ако искате машините да се поддържат във върхово състояние.
• Или просто искате да разберете с практически примери от български предприятия как се прилагат японските методи за производствено съвършенство,
Екипът на Лийн България ООД, в рамките на семинара „ПРОИЗВОДСТВО ОТ СВЕТОВНА КЛАСА“ ще ви запознае с модулите на т.н. Lean Manufacturing (стегнато производство).
В него ще видим как на практика може да се съчетае японският опит в индустрията с даденостите на българската среда. Посещаването на отделни модулии, които ви интересуват, ще ви помогне да фокусирате усилията за подобрение във вашата фирма. А посещавайки целия курс ще придобиете цялостна представа за всичко необходимо на едно производство да бъде от Световна класа.
Лекторите и консултантите на фирмата имат 10 години опит в прилагането на Lean инструментите в автомобилната, текстилната, преработващата индустрия и в металургията. Създатели са на продукта „Производство от световна класа“.
За контакти с нас – www.lean.bg

Категории