Algotex /Италия/

Описание

Високоскоростни JET плотери за изчертаване маркери за с оптимално разположени кройки за ракрояване с ширини со 240 см. Те се комплектоват с 2 или 4 стандартни HP или специализирани глави и достигат скорости на чертане до 210 кв.м/час.

Категории

Скорошна история на клиента (5)
Активна повече от 3 м.
„ТН Машини“ ООД е с над 20 годишен опит на българския пазар, специализирана в доставката, монтажа и сервиза на машини и оборудване за мебелната промишленост – от сушенето на дървесината до повърхностната обработка на изделията, в т.ч. столове, корпусни мебели, паркет, врати и прозорци.„ТН Машини“ ООД е с над 20 годишен опит на българския пазар, специализирана в доставката, монтажа и сервиза на машини и оборудване за мебелната промишленост – от сушенето на дървесината до повърхностната обработка на изделията, в т.ч. столове, корпусни мебели, паркет, врати и прозорци.„ТН Машини“ ООД е с над 20 годишен опит на българския пазар, специализирана в доставката, монтажа и сервиза на машини и оборудване за мебелната промишленост – от сушенето на дървесината до повърхностната обработка на изделията, в т.ч. столове, корпусни мебели, паркет, врати и прозорци.