Касае по правило продукти и услуги в наличност с цена минимум 30% под пазарната.