Оферта, лимитирана по време, количество и други параметри.