Оферта, лимитирана по време, количество и други параметри.

Оценка на движимо имущество – класически мебели, аксесоари, включително и произведения на изкуството

Експертно оценяване на интериора – класически мебели и нестандартно оборудване и обзавеждане за дома и офиса, включително произведения на изкуството.
Оценка на класическо и нестандартно обзавеждане – мебели и аксесоари.
В общия случай, оценка на имущество се извършва за преоценка на уставния капитал на компания, или ако е необходимо, обезщетение за вредите, които са били причинени в помещенията, в резултат нa форсмажорни обстоятелства или поражения като земетресения, пожари или взлом. Много често оценката на пазарната стойност на мебелите, се налага и в случаи, за разделянето на собствеността на имота. Това се дължи на факта, че цената на отделни елементи от интериорното имущество, може да бъде значителна и капитала, изразходвани за неговото придобиване, също да бъде разделен.